Oddzielanie i sadzenie sadzonek

Po około sześciu miesiącach od ulokowania kłącza w glebie sadzonki można odłączyć od pędu-matki i przenieść do innej szklarni. W ramach tego procesu odcinane są korzenie i liście u podstawy łodygi, co sprzyja wzrostowi nowych korzeni. Każda toca wytwarza od trzech do czterech odnóżek, z których wybiera się zwykle dwie.

Po sześciu-ośmiu miesiącach uprawy rośliny są gotowe do przesadzenia do szklarni docelowej, zbudowanej z drewna i szklanych płyt.